Meubilair kantine

De Vrienden van SC Erica hebben wederom een financiële bijdrage aan de vereniging geleverd. De beschadigde tafels in de kantine zijn vervangen door nieuwe exemplaren. Hiermee is het aangezicht duidelijk verbeterd. Men hoopt hiermee het personeel en de bezoekers meer gerief te bieden, maar rekent wel op ieders medewerking om beschadigingen te voorkomen.