Home

Ontstaan

Een groep enthousiaste en betrokken leden van SC Erica hebben het idee opgevat iets te willen betekenen voor deze mooie club. Over dat “iets” hebben we een tijdje nagedacht. We kwamen tot de conclusie dat duidelijk moest worden dat er een groep mensen is die zich verbonden voelen met SC Erica en die zich willen inzetten om SC Erica vooruit te kunnen helpen. We willen echter ook onafhankelijk zijn, omdat wij menen dat wij dan meer in staat zijn betere en meer objectieve keuzes te maken. Vandaar dat wij ervoor hebben gekozen de “Stichting Vrienden van S.C. Erica” in het leven te roepen.

 

Doel

De stichting ‘Vrienden van s.c. Erica’ heeft als doel geld binnen te halen zodat wij de club financieel kunnen ondersteunen in het verwezenlijken van haar doelstellingen. De nadruk ligt wat ons betreft op de jeugd maar feitelijk geldt: van de jongste jeugd tot de oudste leden.

Waarom lid worden

Door “vriend” te worden van SC Erica geef je aan betrokkenheid te hebben bij de club en er iets voor over te willen hebben, dat de club in al zijn geledingen vooruit gaat. Wanneer iemand zich als “vriend” aanmeldt wordt de naam opgenomen op het publicatiebord in de kantine. Wanneer een bedrijf zich als “vriend” aanmeldt wordt de naam van het bedrijf tevens vermeld  op de website van de stichting. Particulieren die zich aanmelden betalen een bedrag van € 50 per voetbaljaar. Een bedrijf betaald € 75.

Besteden van het geld

Zoals eerder al genoemd zal al het geld dat onze stichting binnenhaalt weer terugvloeien naar alle geledingen binnen de vereniging. Niet om bestaande begroting van de sportclub aan te vullen, maar om extra dingen te doen.Aan het begin van elk seizoen kan er door de verschillende commissies een verzoek worden gedaan aan de stichting. De stichting neemt de verzoeken in beraad en beslist waaraan het geld wordt uitgegeven en hoeveel er uitgegeven wordt.

Daarnaast kunnen leden van de stichting met ideeën/voorstellen komen die door het bestuur van de stichting worden beoordeeld.

Jaarlijks zullen wij via de website verantwoording afleggen over de besteding van het geld.