Jaarverslag 2014-2015

1. Verslag van het bestuur
Voor u ligt het eerste jaarverslag van de stichting “Vrienden van S.C. Erica”. De stichting is in 2014 opgericht en heeft als doel inzamelen van gelden. Met de ingezamelde gelden wil de stichting de voetbalvereniging SC Erica ondersteunen in het realiseren van haar doelstellingen.

In het eerste jaar van haar bestaan heeft de stichting de volgende activiteiten financieel ondersteund;
I. De aanschaf van een bladblazer ten behoeve van het schoonhouden van het sportpark;
II. De aanschaf van spelerstassen voor de jongste jeugd;
III. Financiële bijdrage voor de verbouwing van de bar en achterwand in de kantine;
IV. Toezegging financiële bijdrage in realisatie graffiti op de windwand bij het hoofdveld.
Voor het komende jaar wil de stichting haar ledenbestand gaan uitbreiden en wederom in goed overleg met de diverse commissies van SC Erica ondersteuning verlenen.

2. Jaarrekening
In het eerste jaar hebben zich 126 leden aangemeld, waarvan 29 als bedrijf. In totaal heeft de stichting € 6.855 aan gelden ingezameld. De uitgaven betreffen:

kosten

3. Controle kascommissie
De onderliggende gegevens voor dit jaarverslag (facturen, bankafschriften, administratie) zijn gecontroleerd en vastgesteld in de vergadering van de stichting Vrienden van S.C. Erica op 10/9/2015. Aansluitend heeft Raymond Rolink als aangesloten lid de juistheid van bovenstaande gegevens gecontroleerd en vastgesteld.

Getekend jaarverslag 2014-2015 stichting vrienden van sc erica